Snabb personresearch

Webben

Ratsit.se - bra ställe att börja om du vet namn, ungefärlig ålder och trolig hemort. Sök på namn och få fram: födelsedatum, adress, civilstånd, fordonsinnehav och bolagsengagemang. Även andra som bor på samma adress och gatuvy. (Med inloggning får du fler uppgifter, bl.a hela personnumret.)

Upplysning.se - ungefär samma som Ratsit. Även här får du fram personnummer om du skaffar en inloggning. Även telefonnummer.

Birthday.se - fullständigt namn, födelsedag, namnsdag, samt personens adress. Via avancerad sökning går att enbart ange en adress och få fram alla som är skrivna där. Det går också att söka på namn på en viss ort och inom vissa åldersintervall, för att försöka hitta rätt person.


Merinfo.se - lite samma som Ratsit.

MrKoll.se - även information om personen är dömd för något.


Hitta.se - födelsedatum, gatuvy, andra bilder, karta, andra på adressen, telefonnummer och kuriosa om bostadsområdet. Även årsredovisningar för företag.

Eniro.se - adress, telefonnummer, födelsedatum, gatuvy, karta. Bolagsengagemang.

Allabolag.se - se om personen har firma eller andra kopplingar till något bolag.


Libris.kb.se - har personen författat en bok eller ettkapitel en bok, eller har det skrivits en bok om honom/henne

IMDB.com -Internet Movie Database listar medverkande även i svenska filmer ochteveserier.


Bgc.se -bankgironummer  

Plusgirot.se - plusgironummer

Val.se -Valmyndigheten har uppgift om personen valts in i en politiskförsamling, inför valet finns även valsedlar med kandidater.


Google-Avancerat - direkt till Googles avancerade söksida, där du även kan ändra dina sökinställnigar.

Twitter-Avancerat - sök i någons twitter inlägg mer avancerat t.ex en viss tidsperiod.


Biluppgifter - Vem äger ett visst fordon? Sök på reg.nr. och få fram kön och ålder på ägaren och en rad uppgifter om bilen, när de blivit besiktad osv. Transportstyrelsen har en motsvarande gratistjänst, som dock inte ger lika mycket information. SMS:a fordonets registreringsnummer till Transportstyrelsens nr 72503 så komemr svars-sms med information om det fordonet och ägaren. SMS-tjänsten kostar 3 kr.


Ringa

Ring Skatteverket, 0771-567 567, folkbokföringen, begär personbild på personen och ”alla på personens personbild”, vilket ger information om:

 • barn, föräldrar, föräldrars barn (=syskon), maka/make, svärföräldrar, svågrar, svägerskor och eventuellt barns syskon.

Hos Skatteverket begär du också ut:

 • taxerad förvärvsinkomst (begär minst tre år tillbaka i tiden), inkomst av rörelse och kapital, fastighetsskatt, kyrkoskatt och eventuella överklaganden.


Ring Kronofogdemyndigheten, 0771-737 300 och fråga: ”finns personen i något av era register?” Det ger:

 • kronofogdeskulder och betalningsförelägganden

Mejla eller ring en eller flera tingsrätter. Adresser och telefonnummer finns på domstol.se. Fråga: ”Finns den här personen (personnr) i era register?” De kan de se några år tillbaka, om personen är:

 • Dömd för brott. Du får målnummer, och kan sedan ringa till den berörda roteln eller till arkivet och begära ut domen.

Ring körkortsenheten på Transportstyrelsen, 0771-81 81 81 och fråga om personen:

 • har körkort och i så fall vilket,


Från Transportstyrelsen, 0771-14 15 16 får du även veta:

 • vilka fordon personen (och maka/make) äger, parkeringsböter, fordonsskatt etc.


Ring CSN, 0771-726 000 och få uppgift om:

 • studieskulder, ibland även var personen studerat. För högskolestudier saknas centralt register. Vänd dig till aktuell högskola, fråga efter Ladok-ansvarig.

Hos kommunen får du fram:

 • Betyg. Finns på skolan i fråga.

Har personen sökt till högskolan finns gymnasiebetyg hos Universitets- och högskolerådet, 010-470 03 00.


Från Lantmäteriet, 0771-63 63 63 får du fram

 • om personen äger fastighet, säljare, köpeskilling, delägare


Hos Bolagsverket, 060-18 40 00 begär du att få:

 • ”uppdrag som funktionär”, det vill säga alla bolag där personen haft en befattning.


Lite mer...

 • Arbetsgivare? Ring Försäkringskassan, hävda att uppgiften är harmlös.
 • Äktenskapsförord? Ring SCBs äktenskapsregister 019 - 17 63 00
 • Värnplikt? Ring Rekryteringsmyndigheten 0771-24 40 00. Har personen fyllt 47 år finns uppgifterna i Krigsarkivet 08-782 41 00.
 • Längd, namnteckning. Rikspolisstyrelsens passfotoregister 11414


Ta fram ännu mer...

Grävande journalister har fler ingångar i sin lathund i personresearch


Hjälp med att få ut offentliga handlingar, överklaga etc

Kontakta journalisten Mats Amnell på Fojo:s offentlighetsjour.  Där finns också mallar för överklagande och fullmakt.


Allmän handling är Utgivarnas sajt med tips och hjälp om offentlighet och sekretess.


Vem står bakom hemsidan?


Vem står bakom ip-numret?


Hemsidor som tagits bort


Avancerad webbresearch (My Vingrens tips, dag 1)

Dogpile - sök i flera sökmotorer samtidigt.

Info.com - som ovan, men även med Bing

startpage - sök på nätet utan att lämna spår

tunnelbear - ladda hem, installera och surfa från server i valfritt land, med annat ip-nummer

torproject - surfa helt anonymt via Tor.

avast - rensa datorn från trojaner och virus

deepweb - utanför det öppna nätet (de flesta kräver Tor, "onion")

FotoForensics - kolla metadata i bilder

Jeffrey’s Exif Viewer - kolla metadata i bilder och andra filer.

Stolencamerafinder - vilka bilder har tagits av samma kamera?

Verexif - ta bort metadata

ms-toolbox - analysera varifrån mejlet kommer

grabify - gillra "honey trap" och spåra någons ip-adress, få information om dator etc

Dag 2

domaintools - vem står bakom än domän, få fram ip-nummer

viewdns - kolla djupare, bl.a vilka andra domäner som är registrerade på samma ip-nummer

iis - vem har registrerat en .se eller .nu-adress?

Waybackmachine - kolla gamla, borttagna hemsidor.

Piscatus - betaltjänst där offentliga handlingar bl.a från domstolar finns inskannade och sökbara. Möjlighet att ställa in agenter som bevakar och skickar mejl när ett visst sökord inkommer.

Google Alerts - ställ in ett sökord och få löpande mejl om nya träffar på det.

Mailvelope - ladda hem extension för Chrome eller Firefox som gör det möjligt att skicka kryptera mejl. För webbmejl.


Jeanette Gustafsdotter om offentlighet och sekretess

Allmänna handlingar som förvaras hos en myndighet är offentliga (om de inte är hemliga).

TF 1949:105, 2 kap, OSL 2009:400.

Om offentlighet i kommunala bolag

Kommunala bolag, 2 kap 3§ OSL (offentlighetsprincipen gäller om kommunen äger 51 procent eller mer, om det är 50 procent, tittar man på styrelsen, har kommunen ”beslutanderätten” är det ett kommunalt bolag. Kommuner har ofta listor på ”sina” bolag.)

I statliga bolag kan vissa delar omfattas av offentlighetsprincip, till exempel är det offentligt hos Radiotjänst vem som betalat tevelicensen.

Statliga bolag, 2 kap 4 § OSL (se ”bilagan”). Jfr s.177 i Murvlarnas lagbok.

Ett kriterium för allmän handling är att den "förvaras" hos myndighet, dvs:

 • Rent bokstavligen befinner sig innanför myndighetens väggar, 2 kap 3§ TF.
 • Om den tillhör eller är tillgänglig för myndigheten även om den tillfälligt befinner sig på annan plats.
 • Datahandlingar är förvarade om de kan tas fram på en terminal hos myndigheten. (Om det kan tas fram på myndigheten man besöker, så kan de inte skicka hänvisa till en annan myndighets kontor.)

Vad är en "handling"?

En framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.

Definitionen av "allmän handling":

Handling som finns hos ett allmänt (statligt eller kommunalt) organ är allmän om den är att anse som inkommen eller upprättad hos myndighet.

2 kap 6 § och/eller 2 kap 7 § TF.

När är handlingen "inkommen"?

När den anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. Jfr. TF 2:4.

Handlingar som skickas mellan "självständiga" myndigheter betraktas som inomna när de anländer.

TF 2:8. Har organ som ingår i eller är knutet till ett verk eller liknande myndighetsorganisation överlämnat handling till ett annat organ inom samma myndighetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande, ska handlingen ej anses som därigenom inkommen eller upprättad i annat fall än då organen uppträda som självständiga i förhållande till varandra.

Handlingen ska lämnas ut "skyndsamt".

Skyndsamt = inom samma dag, ”ish”.

”Jag har inte tid”, det kan de inte hänvisa till. De kan hänvisa till att det tar tid att bedöma sekretessen. Man brukar säga som tumregel, samma dag eller påföljande arbetsdag.

Myndigheter kan ibland säga att det skickats ”internt” och då är det inte inkommen handling. Men är de självständiga gentemot varandra, då är det inkommet.

När är handlingen "upprättad"?

När den expedieras, justeras eller på annat sätt färdigställs. TF 2:7

Expedierats: handlingen har skickats ut eller på annat sätt överlämnats till någon utanför myndigheten.

Hur hitta vägledande praxisfall?

Kammarrätten etc. Men även JO-beslut. Vägledande där de formulerat varför myndigheten gjort rätt eller fel när det gäller offentlighetsprincipen. Finns att söka i på JO:s hemsida.

Jeanette brukar klistra in delar av JO:s texter när hon överklagar. Inte copyright på det, för det är en myndighet. JO:s stab är bra på att skriva.

Att få ut uppgifter:

 • Telefonförfrågningar ska besvaras
 • Gratis när man vill se handlingar på stället, liksom när man vill få uppgifterna per telefon
 • Anonymitetsrätt (man de kan behöva veta för sekretessprövning, om det finns något i handlingen som har sekretess. Man kan begära att ens begäran får bli anonym. Men den som vill gräva djupt kan kolla besökslistorna.)
 • Hela handlingar får inte rutinmässigt hemlighållas. (Myndigheten kan inte säga ”att det är sekretess”, den ska prövas på en viss person, den kan vara olika. Det ska göras en sekretessprövning varje gång. Man kan t ex säga att de får ta bort alla namn. I en blandad handling, att de kan ta bort allt som pekar ut någon.)

Tid för utlämnandet av allmän handling

”Genast eller så snart det är möjligt”, om inte ”betydande hinder möter”. Man får aldrig säga att man inte har tid. Men att det tar tid att göra sekretessprövning.

”i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång” OSL 6:4.

En vägran att lämna ut uppgift ur allmän handling kan inte överklags. Den enskilde kan dock, för att få till stånd ett överklagbart beslut, begära ut handlingen.

Handlingar ska alltid kunna lämnas ut. Myndigheten får inte ha semesterstängt. Ok för personalutbildning någon enstaka dag.

Skaderekvisit

Svag sekretess – rakt skaderekvisit = ”om det kan antas att”, ex OSL 28 kap 1 §, Exempel: Försäkringskassan

Stark sekretess – omvänt skaderekvisit = ”om det inte står klart att” ex OSL 25 kap 1 §, Exempel: patientjournal.

Olika sätt att få ut

Om det är en blandad handling, där delar omfattas av sekretss be att få dessa avidentifierade ("maskade")

Förbehåll - du får läsa handlingarna med har tystnadsplikt för sekretessbelagda uppgifter. Jeanette avråder. Då är man själv bunden av sekretessen. Man får skriva under att man inte sprider namn, identifikationsuppgifter etc som bryter mot sekretessen.

Fullmakt. Du får ett intyg från den som sekretessen gäller och tar över dennes partisinsyn.

Partsinsyn 16§ förvaltningslagen (Gör word-mallar för t ex att begära ut handling eller för fullmakt och lägg in i datorn. Har ni mallar så går det snabbt. Man kan mejla. Men när det gäller partsinsyn som ska vara underskriven bäst att posta in. Man kan skanna in och skicka.)

Meddelarfrihet, se TF 7:3 samt OSL 13.

Exempel på alllmänna handlingar

 • Epost
 • Loggfiler
 • Cookie-filer
 • Försäkringskassan: adress, yrke, arbetsgivare osv
 • Placeringsbeslut angående fängelse
 • Domar
 • Fastighetsinnehav
 • Vapenlicensansökan (ansökan men inte beslut är offentlig)

Jeanettes tips

Allmanhandling.se - tips från organisationen Utgivarna om offentlighetsprincipen och olika mallar

Fgj.se/verktyg/personresearchguiden - lathund i peronsresearch

www.riksdagen.se (för att få senaste lagtexten)

www.jo.se - sök bland JO:s vägledande beslut när det gäller hanteringen av offentlighetsprincipen. Man kan precisera sökningen från vilken myndighet det gäller. Och man kan t ex skriva in ”skyndsamt” och få avgöranden om hur JO anser att det ska tolkas.

Om man jobbar mycket mot myndighet, t ex Försäkringskassan för att få ut inkomst. Då kan man gå in på Försäkringskassan och söka på ”offentlighet och sekretess” och hitta egna lathundar, där kan man hitta mycket intressant. Där står det att uppgifter om sjukpenningsgrundande inkomst ”bör lämnas ut”. Då kan man säga, det här står i ert eget material hos f-kassan.

Gör mallar och ha i en mapp i datorn. I Murvlarns lagbok finns flera sådana mallar. Mallar finns även hos ”allmän handling”.

Gör mallar innan ni åker hem. 5 mallar. Annars tycker jag ni är skruttiga.


Övrigt


Journalistens verktygslåda